Általános Szerződési Feltételek

2020.05.12.

Köszöntjük a Twinset Budapest weboldalán!

Szolgáltatásunk nyújtása során elsődleges szempontunk vásárlóink elégedettsége. Ehhez azonban fontos, hogy szolgáltatásunkat világos és érthető szabályok betartásával biztosítsuk, amely szabályokat ebben a dokumentumban (a továbbiakban: “Szerződés” vagy “ÁSZF”) rögzítünk.

A Szolgáltatás nyújtója a

Cégnév: BKT Estate Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.

Cégjegyzékszám: 01-09-270290

Adószám: 25354447-2-41

Képviseli: Békési Tamás ügyvezető

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszám: +36 70 365 6498

Email: info@twinsetbudapest.com

Web: https://twinsetbudapest.com/

(a továbbiakban: „Szolgáltató”)

A Szolgáltató a kizárólagos magyarországi forgalmazója a Twinset márkájú ruházati termékeknek (a továbbiakban: „Termék”), melyeket a 1051 Budapest, Erzsébet tér 9. Fashion Street alatti üzletében, valamint a https://twinsetbudapest.com/ weboldalon (a továbbiakban: „Weboldalon”) értékesít. A Szolgáltató által jelen általános szerződési feltételek alapján nyújtott szolgáltatás a Termékek értékesítése (a továbbiakban: „Szolgáltatás”).

Kérjük, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mivel jelen Szerződés szabályozza a Szolgáltató, mint a Szolgáltatás nyújtója és az Ön, mint a Szolgáltatás igénybevevője (a továbbiakban: „Vásárló”) között a Szolgáltatással kapcsolatos jogviszony részletes szabályait.

1.    A SZOLGÁLATÁS IGÉNYBEVÉTELE, REGISZTRÁCIÓ 

A Weboldalon elérhető Szolgáltatást kizárólag azon személy használhatja, aki a jelen ÁSZF és a Szolgáltató által közzétett adatvédelmi tájékoztató vonatkozó rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben ezen feltételek a Vásárló nem teljesíti, vagy nem kívánja teljesíteni, úgy a Weboldalon keresztül vásárlást nem eszközölhet.

A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kiskorú, vagy akinek cselekvőképessége az adásvétel tekintetében, vagy teljeskörűen kizárt, kizárólag törvényes képviselője beleegyezésével, vagy útján veheti igénybe a Szolgáltatást. Ezen feltétel teljesítése a Vásárló kötelessége és felelőssége, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató-nak nincs módja ezen feltételek meglétének egyedi vizsgálata.

A Weboldalon megvételre kínált Termékek értékesítése kizárólag fogyasztók valamint a Szolgáltató tevékenységétől eltérő vállalkozások, mint végfelhasználók részére történik, azzal, hogy a végfelhasználók nem jogosultak a Termékeket tovább, illetve újra értékesíteni, amelyre tekintettel a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon történő vásárlás során ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy újra- illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

A Termékeket kizárólag, egyéni felhasználáshoz szükséges mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat visszautasítására.

Ahhoz, hogy a Vásárló a Szolgáltatást igénybe vegye nincs szükség a Weboldalon történő regisztrációra, azonban a lehetőség bármelyik Vásárló számára adott, hogy a későbbiekben kényelmesen, a felhasználói fiókjába belépve, pár kattintással adhassa le megrendeléseit.

A Vásárló a Weboldalon eszközölt első vásárlás alkalmával tud felhasználói fiókot regisztrálni. A regisztrációhoz, illetve a fiók létrehozásához a Vásárlónak a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatait, azaz a vezetéknevét, keresztnevét, telefonszámát, e-mail elérhetőségét, számlázási címét, illetve – amennyiben az a számlázási címtől eltér – szállítási címét továbbá egy a fiókba történő belépéshez szükséges jelszót kell megadnia. A Vásárló olyan jelszót adhat meg, amely legalább 9 karakterből áll. javasoljuk, hogy a fiókja biztonsága érdekében jelszava tartalmazzon legalább 1 nagybetűt, 1 számot és egy speciális karaktert (pl: ! ” ? $ % ^ & ).

A Vásárló felelős azért, hogy a fiókba történő belépéshez szükséges e-mail címét és jelszavát olyan módon tárolja, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. A Vásárló köteles a Szolgáltatót minden esetben haladéktalanul értesíteni, amennyiben a fiókjába történt illetéktelen behatolást észlel.

A felhasználói fiókban a Vásárló a számlázási, illetve szállítási címét, nevét és e-mail címét, valamint jelszavát bármikor módosíthatja.

Amennyiben a Vásárló a fiókjába történp belépéshez szükséges jelszavát elfelejtette, úgy a regisztrációkor megadott – vagy később fiókjában módosított – e-mail címének megadásával új jelszót igényelhet. A Szolgáltató ebben az esetben egy e-mailt küld a Vásárló részére, aki az e-mailben szereplő linkre kattintással új jelszót adhat meg.

2.    RENDELÉS LEADÁSA

A rendelések leadása a Weboldalon keresztül történik.

A folyamat elindításához a “Szezonok”, „Kollekció” vagy „Termékkategóriák” menüpont majd a megfelelő almenüpont, illetve a megrendelni kívánt Termék(ek) kiválsztása szükséges. A Termék(ek) kiválasztása a Weboldalon közzétett képek alapján történik. A megrendelni kívánt Termék megnevezéséről és áráról a Vásárló a Termék képe alatt tájékozódhat. A Termék részletes leírását, további, a Termékről készült fotókat, információt az elérhető mértekről a Vásáró a Termék nevére vagy aazt ábrázoló képre történő kattintást követően éri el.

Felhívjuk a Vásárlóink figyelmét, hogy a Weboldalon az egyes Termékekről közzétett képek és a kiszállításra kerülő Termék között – lényegi tulajdonságokat nem érintő – eltérések lehetnek. Az eltérés oka egyrészt a Weboldalon közzétett képek elkészítésekor használt megvilágítás, továbbá a Vásárló által használt eszköz (telefon, laptop, asztali számítógép tablet) kijelzőjének felbontásából adódhat, másrészt a Weboldalon megjelenített termék és a Vásárló által megrendelt Termék méretének különbségétől, továbbá a Terméket a Weboldalon bemutató modell és a Vásárló testi adottságainak különbségéből adódnak. Tekintettel arra, hogy a képeken szereplő modellekről és az általuk viselt Termékekről referencia adat megadására a Szolgáltatónak nincs módja, így a Termék megrendelését megelőzően kérjük gondolja meg, milyen méretű Terméket rendel vagy tájékozódjon személyesen üzletünkben, ahol vásárlás előtt lehetősége van a Termékeket felpróbálni. 

A Szolgáltató minden Termék mellett feltűnteti a Termék megnevezését, árát, cikkszámát, kategóriáját, amennyiben a Termék szempontjából lényeges, úgy leírását, illetve az elérhető méreteket. Az árakról további információ az 5. pontban található.

A Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a Termék a Vásárló igényeinek megfelel, illetve azt, hogy az mindig minden méretben elérhető. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a Termékek valamennyi mérteben megfelelő darabszámban rendelkezésre álljanak, azonban az függ a Vásárlói kereslet intenzitásától, illetve attól? hogy a Szolgáltató az adott Terméket milyen darabszámban tudja beszerezni a Termék gyártójától, illetve beszállító partnerétől.

A Vásárlónak a Termék kiválasztásához – amennyiben az adott Termékből többféle méret elérhető – szükséges megadnia a kívánt méretet és a megrendelni kívánt darabszámot. Ezt követően a Vásárló a kosár ikonra kattintással helyezheti kosárba a kiválasztott Terméket.

A kosár ikonra kattintással a Vásárló átirányításra kerül a kosarába, ahol áttekintheti a kosárban lévő Terméke(ke)t, azok darabszámát, méretét, árát és a fizetendő végösszeget. A Vásárlónak ezen a ponton lehetősége van arra, hogy a Termékek darabszámát módosítsa vagy a piros „x”-re kattintással a Terméke(ke)t eltávolítsa a kosárból. Amennyiben a Vásárló további Terméke(ke)t szeretne kosarába helyezni, úgy azt a „Vásárlás folytatása” gombra kattintással és a fenti lépések követésével teheti meg.

Amennyiben a Vásárló a vásárlást befejezte és minden kívánt Terméket a kosarába helyezett, úgy a „Fizetés” gombra kattintással léphet tovább. Mielőtt azonban a Vásárló továbblépne, szükséges a szállítási mód kiválasztása. A Vásárló személyes átvétel vagy ingyenes szállítási mód között választhat. 

A Vásárlónak a továbblépést követően szükséges megadnia az átvételhez, illetve szállításhoz, valamint a számlázáshoz szükséges információkat (kapcsolattartási e-mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási cím adatok). A Vásárló ezen a ponton módosíthat a szállítási módon, így amennyiben a „Fizetés” gomb megnyomása előtt kiszállítást választott, úgy még a megrendelés véglegesítése előtt személyes átvételre térhet át, illetve amennyiben személyes átvételt választott, úgy áttérhet kiszállításra. A szállításról további információ a 6. pontban található.

A Vásárló ezen az oldalon választhatja azt is, hogy fiókot regisztrál. Amennyiben a Vásárló saját felhasználói fiókot kíván létrehozni, úgy a „Fiók létrehozása?” melletti jelölőnégyzet kipipálásával és jelszó megadásával teheti meg. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelés során megadott adatokat elmenti és a Vásárló későbbi megrendelése során e-mail címével és megadott jelszavával tud fiókjába belépni és amennyiben a rendelés adataiban változás nincs, úgy ezeknek az adatoknak a megadására a megrendelés során már nem lesz szükség.

A Vásárlónak ugyanezen oldalon van lehetősége a fizetési mód kiválasztására. A Vásárló előre átutalás, személyes üzletben történő átvétel, utánvétes fizetés és OTP SimplePay fizetési módok közül választhat. A fizetési mód kiválasztását követően a megrendelés leadására a jelen Szerződés elfogadását jelző jelölőnégyzet kipiálását és a „Megrendelés Leadása” gombra kattintással van lehetőség.  Amennyiben a Vásárló OTP Simple Pay bankkártyás fizetési módot választott, úgy a Szolgáltató átirányítja őt az OTP fizetési oldalára és a Vásárló itt tudja befejezni a rendelési folyamatot a fizetésre használt kártya adatainak megadásával. Ettől eltérő, egyéb fizetési mód megadása esetén további teendő nincs. Ez utóbbi annyiban igaz, ha a Vásárló nem átutalásos fizetési módot választott, ellenkező esetben a vételár átutalás útján történő megfizetése szükséges ahhoz, hogy a Szolgáltató a megrendelést teljesítse.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és “Megrendelés Leadása” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Szolgáltató a Vásárló ajánlatát elfogadta.

A megrendelés leadását követően a Szolgáltató annak elfogadása esetén visszaigazoló e-mailt küld a Vásárló által a rendeléskor megadott kapcsolattartási e-mail címre, mely tartalmazza a megrendelés részleteit.

A Vásárlónak lehetősége van egy megrendelési folyamaton belül több Terméket megrendelni. Amennyiben a megrendelt Terméke(ke)t nem személyesen veszi át, hanem megadott címre történő szállítást kér, úgy kizárólag egy szállítási cím megadása lehetséges, azaz nincs mód a Termékeket eltérő szállítási címre kérni. Amennyiben a Vásárló több szállítási címre kíván megrendelést leadni, úgy kérjük, hogy azt külön megrendelés leadásával tegye meg vagy a megrendelés leadását követően haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval az info@twinsetbudapest.com e-mail címen vagy telefonon a +36 70 365 6498 telefonszámon, hogy a szállítás részleteit egyeztesse.

3.    AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

A Vásárló a “Megrendelés Leadása” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található Termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szerződést. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének a Szolgáltatóhoz való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére.

Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Szolgáltatóhoz a megrendelés megérkezett. Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.

A Vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását.

A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza.

Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a Termékekkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Szolgáltató ügyfélszolgálatához.

4.    CSOMAGOLÁS

A Szolgáltató a megrendelt Terméke(ke)t – amennyiben ilyennel rendelkeznek – azok eredeti gyártói csomagolásában vagy amennyiben az adott Termék gyártói csomagolással nem rendelkezik, úgy megfelelő, a Terméket védő csomagolásban küldi meg a Vásárló részére. A Szolgáltató a csomagolásért külön díjat nem számít fel.

5.    ÁRAK, FIZETÉS, SZÁMLÁZÁS

A Weboldalon által megvételre kínált Termékek termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak). Felhívjuk a Vásárlók szíves figyelmét, hogy az árak változhatnak, az árfolyam és / vagy a nagykereskedelmi beszerzés során részünkre biztosított árak változása esetén, vagy amennyiben a hatóság bármilyen adót vet ki a Termékekre, az általános forgalmi adó kulcsát megemeli, ezért a végleges ár a megrendelés visszaigazolásában kerül feltüntetésre.

A Termékek feltüntetett vételára tartalmazza az esetleges csomagolás, valamint a szállítás költségeit. A csomagolásra a 4. pontban írtak irányadóak, míg az esetlegesen alkalmazandó szállítási díjakról a Szolgáltató külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.

A feltüntetett vételárak mindig akció esetén már a kedvezményt is tartalmazzák.

A Szolgáltató a megrendelhető Termékek vonatkozásában az átváltoztatás jogát fenntartja a fentiek alapján.

Áfa visszatérítés: A Szolgáltató az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza.

A Szolgáltató szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett Termék(ek) vételáráról még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Weboldalon, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket a hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 • nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
 • esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0″ Ft-os vagy „1″ Ft-os ár;
 • egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.

A Szolgáltató az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

A megrendelési folyamat során megadott végleges vételár kifizetése négyféleképpen történhet:

 • Banki átutalás

Amennyiben a Vásárló ezt a fizetési módot választja, úgy a Szolgáltató a megrendelést visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Vásárlót arról a bankszámlaszámról amelyre történő átutalással a Vásárló fizetési kötelezettségének eleget tehet.

Ahhoz, hogy a Szolgáltató a fizetést beazonosíthassa a Vásárlónak a banki átutalás közleményében a visszaigazoló e-mailben szereplő rendelésszámot kell megadnia.

Amennyiben a Vásárló meggondolja magát és utólag mégsem banki átutalás útján kívánja a fizetési kötelezettségét teljesíteni, úgy köteles ezt a Szolgáltató részére haladéktalanul jelezni az info@twinsetbudapest.com e-mail címen vagy a +36 70 365 6498 telefonszámon. A Vásárló azonban utólagosan is csak utánvétes vagy – személyes átvétel választása esetén – személyesen, az üzletben történő fizetési módra térhet át, az OTP Simple Pay fizetési mód a megrendelés leadását követően nem választható.

Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy banki átutalásos fizetés választása esetén a Szolgáltató kizárólag akkor teljesíti a megrendelést, ha vásárlás összege a bankszámláján a kiszállítás napját megelőzően jóváírásra került. A Vásárló fizetési késedelméből eredő szállítási vagy egyéb késedelemért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

 • Személyesen, üzletben történő fizetés

Ezt a fizetési lehetőséget a Vásárló kizárólag személyes átvétel választása esetén jogosult igénybe venni. Személyesen történő fizetés esetén a Vásárló mind készpénzes, mind bankkártyás fizetéssel eleget tehet fizetési kötelezettségének.

Amennyiben a Vásárló meggondolja magát és utólag mégsem személyesen, átvételkor szeretné a vételárat kiegyenlíteni, úgy jogosult banki átutalás útján teljesíteni a fizetési kötelezettségét azonban ebben az esetben köteles ezt a Szolgáltató részére haladéktalanul jelezni az info@twinsetbudapest.com e-mail címen vagy a +36 70 365 6498 telefonszámon. A Vásárló OTP SimplePay, valamint utánvétes fizetésre ebben az esetben sem térhet át utólag.

 • Utánvétes fizetés

Az utánvétes fizetési mód kizárólag a Termékek házhozszállításának választása esetén lehetséges. Ebben az esetben a Vásárló a vételárat utólagosan fizeti meg készpénzben – vagy amennyiben a kiszállítást végző szolgáltató lehetővé teszi – bankkártyás fizetéssel a kiszállítás napján a Szolgáltató részére a kiszállítást teljesítő szolgáltató futárjának. Amennyiben a Termék(ek) vételárát bankkártyával kívánja rendezni, úgy kérjük érdeklődjön a Szolgáltató szállítást teljesítő partnerénél a bankkártyás fizetés lehetőségéről. A szállítást végző partnerről további információ a 6. pontban található.

Kérjük Vásárlóinkat, hogy amennyiben készpénzben kívánnak fizetni vagy a futárszolgálatnál bankkártyás fizetés nem lehetséges, a kiszállítás napján lehetőleg a pontos összeget készítsék elő fizetéshez.

Amennyiben a Vásárló meggondolja magát és utólag mégsem utánvéttel kívánja a fizetési kötelezettségét teljesíteni, úgy köteles ezt a Szolgáltató részére haladéktalanul jelezni az info@twinsetbudapest.com e-mail címen vagy a +36 70 365 6498 e-mail címen. Ebben az esetben a Vásárló kizárólag előre átutalás fizetési módra térhet át. Amennyiben a Termék(ek) a szállítást végző szolgáltató részére már átadásra kerültek, úgy más fizetésre módra történő áttérésre nincs lehetőség. Az OTP Simple Pay fizetésre ebben az esetben sincs utólag lehetőség.

 • Fizetés OTP Simple Pay rendszeren keresztül

Az OTP Simple Pay rendszeren a Vásárló bármely bank által kibocsátott Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron és American Express bankkártyával teljesítheti fizetési kötelezettségét.

Az OTP Simple Pay fizetés választása esetén a Vásárló a “Megrendelés Leadása” gombra történő kattintás után átirányításra kerül az OTP Simple Pay fizetési felületére.

A Vásárló ezen fizetési mód választása esetén a fizetéshez használt bankkártya adatait nem közvetlenül a Szolgáltató részére adja meg, hanem azokat a Simple Pay biztonságos fizetési rendszere dolgozza fel. A Szolgáltató a Simple Pay rendszerből csupán a Vásárló által kezdeményezett fizetés beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatokat látja, hogy ellenőrizni tudja a fizetési kötelezettség teljesítésének megtörténtét.

Tekintettel arra, hogy az OTP Simple Pay rendszeren keresztül teljesített fizetés esetén a vásárlás összege szinte azonnal terhelésre kerül a Vásárló által megadott bankkártyához tartozó bankszámlán, így más fizetési módra történő áttérés nem lehetséges és a Szolgáltató nem köteles a teljesített vételárat visszafizetni.

Az OTP Simple Pay fizetéssel kapcsolatos további információt a Vásárló a https://simplepay.hu és a http://simplepayforshopify.com weboldalakon találhat.  

Külföldi címre történő szállítás esetén – amennyiben annak teljesítését a Szolgáltató a 6. pont szerint elvállalja – kizárólag előre utalásos vagy OTP SimplePay fizetési mód választására van lehetőség.

A Szolgáltató a vásárlásról szóló számlát a számviteli és az adójogszabályok által előírt rendben állítja ki és küldi meg a Vásárló részére. A számla megküldési, illetve átadási módja a Vásárló által választott fizetési módtól függ. Utánvétes fizetés esetén a Szolgáltató a számlát a kiszállítás teljesítésével egyidőben adja át a Vásárló részére. Átutalásos és OTP Simple Pay fizetési mód választása esetén a Szolgáltató a számlát elektronikus számla formájában küldi meg a Vásárló megrendeléskor megadott e-mail címére. Amennyiben a Vásárló személyesen üzletünkben teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy a Szolgáltató a számviteli és adójogszabályoknak megfelelő bizonylatot ad a Vásárló részére. Kérjük, hogy a számlát, illetve a bizonylatot szíveskedjen megőrizni, tekintettel arra, hogy a Vásárló ezen számla birtokában jogosult szavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesíteni.

6.    SZÁLLÍTÁS, ÁTVÉTEL

A Vásárló választása szerint a megrendelt Terméke(ke)t vagy személyesen veszi át a Szolgáltató 1051 Budapest, Fashion Street alatti üzlethelyiségében kiszállítást igényel az általa megjelölt magyarországi címre.

Személyes átvételre nyitvatartási időben 10:00 és 21:00 között van lehetőség.

A személyes átvétel lehetősége a Vásárló számára az alábbi időpontokban nyílik meg:

 • Előre utalás esetén a vételárnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követő napon. A Szolgáltató a Vásárlót külön e-mailben értesíti, amennyiben a vételár a bankszámláján jóváírásra került és a Termékek(ek) az üzlethelyiségben átvehető(ek).
 • Személyesen, üzlethelyiségben történő fizetés választása esetén a megrendelés leadását követő naptól
 • OTP SimplePay fizetés választása esetén a megrendelés leadását követő naptól

A személyes átvétel ingyenes, a megrendelt Termék(ek) vételárán kívül a Vásárlót egyéb fizetés kötelezettség nem terheli.

A rendelés átvételéhez a Szolgáltató kérheti a Vásárlótól, hogy mutassa be a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést, valamint valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott, érvényes fényképes azonosító okmányt (pl. útlevél, személyazonosító igazolvány, vagy jogosítvány).

A Szolgáltató személyes átvétel esetén a megrendelt Termékeket előre utalás és OTP SimplePay fizetés esetén a megrendelés leadásától számított 30 napig, míg személyes, üzlethelyiségben történő fizetés esetén a megrendelés leadását követő 7 napig őrzi meg és tárolja. A Szolgáltató ezt követően a megrendelt Terméke(ek)t nem köteles a Vásárló részére átadni, illetve jogosult azokat ismételten eladásra bocsátani, melyért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a Vásárló a fenti határidőt követően jelentkezik és fizetési kötelezettségét előre teljesítette, úgy a Szolgáltató köteles a Vásárló részére a megfizetett vételárat 5 napon belül banki átutalás útján visszatéríteni.

A kiszállítás Magyarország területén lehetséges. Magyarország területén a kiszállítás a megrendelés értékétől függetlenül ingyenes.

Amennyiben a Vásárló a Weboldal keresztül a Terméke(ke)t külföldre kívánja megrendelni, úgy a megrendelés leadása előtt köteles a Szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot az info@twinsetbudapest.com e-mail címen. A Szolgáltató nem köteles a külföldi megrendeléseket teljesíteni, azonban amennyiben mégis teljesítené, úgy a szállításért díjat számíthat fel, melyet a megrendelés leadása előtt közöl a Vásárlóval.  

A Vásárlónak nincs lehetősége arra, hogy a szállítás kívánt napját megadja. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló megrendelését mihamarabb teljesítse, azonban mivel a kiszállítást külső szolgáltató végzi részére, így a kiszállítás időpontjáért nem tud felelősséget vállalni.

A kiszállítás munkanapokon 10:00 és 16:00 óra között történik. Minderre tekintettel javasoljuk, hogy a Vásárló mindenképpen olyan szállítási helyet adjon meg, ahol a futár biztosan megtalálja őt vagy a megbízottját, ha 9.00 és 16.00 óra között meglátogatja. Amennyiben a kiszállítás napján a Vásárló vagy megbízottja nem tartózkodik a megadott címen, úgy a futár újabb időpontot egyeztet a Vásárlóval. Amennyiben a második, egyezetetett időpontban a Vásárló vagy megbízottja ismételten nem elérhető, úgy a futár a megrendelt Terméke(ke)t a Szolgáltató részére visszaszállítja. Ebben az esetben a megrendelt Termékek a fenti 30 napos határidőn belül a Szolgáltató üzletében személyes átvehetők vagy szállítási díj előre történő megfizetése mellett a Szolgáltató ismételten megküldi a megrendelt Terméke(ke)t a Vásárló részére.

A kiszállításhoz a Szolgáltató az alább szolgáltatót veszi igénybe:

 • Cégnév: PDS Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. em.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-932044
 • Adószám: 14664632-2-41
 • Képviseli: Dulai József ügyvezető önállóan
 • E-mail cím: ugyfelszolgalat@pdshungary.hu
 • Telefonszám: +36 70 866 2855

A Szolgáltató az adatbeviteli hibák, elírás, téves cím megadása miatt adódó késedelemért nem tehető felelőssé. A Vásárló számára biztosított a lehetőség, hogy mielőtt a megrendelést elküldi, azelőtt a megadott adatokat ellenőrizze. Amennyiben a Vásárló a téves adatbevitelt a rendelés leadását követően észlel, úgy köteles Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, mellyel egyidejűleg köteles a helyes adatokat is a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben munkahelyének címére vagy egyéb lakóhelyétől eltérő címre kéri a Termék(ek) kiszállítását és a kiszállítás időpontjában nem tartózkodik a megadott címen, úgy harmadik személy (recepciós, portás, munkatárs stb.) bevonásával is történhet a kézbesítés. Abban az esetben, ha a Termék(ek) nem kézbesíthető(ek) sem a Vásárlónak, sem harmadik személynek, úgy az(ok) a második kézbesítési kísérletet követően a fent írtak szerint kerül(nek) visszaszállításra a Szolgáltató üzletébe.

Nem otthoni szállítási cím megadása esetén (pl. munkahely, egészségügyi intézmény, szálloda, kemping, nyaraló falu, idősek otthona stb.) az intézmény aktuális szabályzata szerint történik a kézbesítés. Ilyen helyre történő kézbesítés esetén kérjük adja meg a szoba számát vagy egyéb a kézbesítés megkönnyítését segítő adatot. Ilyen helyekre a szállításokat, a Szolgáltató csak a recepcióig tudja garantálni.

Különleges helyszínekre (pl. repülőtér, kikötő, vonat-buszállomás, egyéb közelebbről meg nem határozható hely stb.) a Szolgáltató nem vállal kiszállítást.

7.    ELÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

7.1. Elállás

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) számú Kormány rendelet (továbbiakban, mint: „Korm. rend.”) 20. § (1) bekezdése szerint és a (2) bekezdés alapján a fogyasztó termékvásárlás esetén a termék átvételétől számított, míg szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül a Vásárló indokolás nélkül elállhat.

Amennyiben a Vásárló a jogszabályban biztosított elállási vagy felmondási jogával kíván élni, úgy azt a Korm. rend. 2. számú mellékletét, vagy a jelen Szerződés mellékletét képező elállási nyilatkozat minta Szolgáltató részére történő megküldésével, vagy bármilyen más, az elállási / felmondási szándék egyértelmű nyilatkozatát kifejező módon tudja gyakorolni.

A Vásárló elállási / felmondási nyilatkozatát postán, vagy e-mail útján az alábbi címre tudja megküldeni:

Postacím: 1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.

E-mail cím: info@twinsetbudapest.com

A Vásárló elállási / felmondási nyilatkozata abban az esetben minősül határidőn belül megtettnek, amennyiben a nyilatkozatát a 14 napos határidő lejártát megelőzően elküldi.

Amennyiben a Vásárló a korábban létrejött szerződéstől eláll, attól a naptól számított 14 napon belül visszatérítjük az általa teljesített valamennyi ellenszolgáltatást – kivéve a szállítási költséget – amely napon a megvásárolt Terméke(ke)t a Szolgáltatónak visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáró módon nem igazolta, hogy azt részére visszaküldte. A Vásárló a Terméke(ke)t az eredeti csomagolásban köteles visszaküldeni, az összes tartozékával együtt, és a számlát is mellékelni kell.

A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, azzal, hogy készpénzes fizetés esetén a Vásárló részére a visszatérítés banki átutalással történik, így a Vásárlónak az elállási / felmondási nyilatkozatban a bankszámlaszámát is közölnie kell a Szolgáltatóval. Bankkártyás fizetés esetén a Vásárló által használt bankkártyára történik visszatérítés.

Elállás esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában a kérdéses Terméke(ke)t visszafuvarozni, így az mindig a Vásárló kötelessége, így a Termék(ek) visszaküldésének közvetlen költségei is a Vásárló köteles viseli.

Az elállási / felmondási jog gyakorlása nem illeti meg a Vásárlót az alábbi esetekben:

 • A Vásárló egyedi megrendelése alapján készült, a Vásárló személyére szabott Termék esetén;
 • Amennyiben a Termékben bekövetkezett hiba bekövetkeztének oka annak a Termék nem rendeltetésszerű használata, azon bekövetkező sérülés;

Az elállási jog gyakorlása csak a sérülésmentes, eredeti állapotban visszajuttatott Termékre vonatkozik.

7.2. Szavatosság

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy ugyan a szavatossági jogok kötelezettje jogszabály alapján a Szolgáltató, így a Vásárló az igényeit is nála köteles bejelenteni.

7.2.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót a kellékszavatossági igénye alapján?

A Vásárló – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy a Vásárló igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől is elállhat. A Vásárló saját maga, illetve a Szolgáltatón kívüli egyéb személlyel nem jogosult a hibát kijavítani, illetve kijavíttatni.

A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.2.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog – mint amilyen a Termékek is – hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Azokban az esetekben, amikor azt külön jogszabály nem szabályozza a meghibásodás miatt kicserélt Termékekre a cserével a szavatossági idő nem kezdődik újra, illetve a cserélt alkatrész beszámítási értékét a Szolgáltató az éppen aktuális áron számolja.

8.    FELELŐSSÉG

A Szolgáltató kizárólag a Weboldalon feltüntetett Termékek megvásárlására biztosít lehetőséget és ezek kiszállítására vállal kötelezettséget.

A Szolgáltató a megfelelő gondossággal kezeli a Weboldalon található információkat, azok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását.

A Szolgáltató semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:

 • Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a Weboldal használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért;
 • Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért;
 • Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért;
 • Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén;
 • Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért;
 • Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a Webolalon történő regisztráció vagy annak használata miatt vagy során következett be. A Vásárló feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.

A Szolgáltató semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani. Vis maiornak minősül jelen Szerződés szempontjából minden olyan esemény, amely kívül esik a felek hatáskörén és amelyet a felek minden erőfeszítésük ellenére sem tudnak megakadályozni vagy leküzdeni (így különösen, de nem kizárólag árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, háború stb.). Vis maior esetén a Szerződés teljesítése a vis maior fennállása alatt függőben marad. A vis maior megszűnésével a teljesítés folytatódik. Vis maior esetén az érintett félnek a másik felet haladéktalanul értesíteni és a kilátásokról tájékoztatnia kell.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé, ha a fizetés során a Vásárló által fizetésre használt bankkártyát az OTP Simpl Pay rendszere bármely okból visszautasítja vagy a banki átutalást a Vásárló számlavezető bankja nem teljesíti. Az ilyen okból adódó Vásárlói késedelem a Szolgáltató késedelmét kizárja.

9.    FOGYASZTÓI JOGOK, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz (illetékes járási hivatal). A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu weboldalon.

Amennyiben a Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltató-val való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltató-t együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény rendelkezései szerint.

10.  ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A Szolgáltató a megrendelések kezelésére ügyfélszolgálatot működtet, mely a Vásárlók számára az alábbi elérhetőségeken, illetve időszakokban érhető el.

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségi ideje: hétfő – péntek 10:00-17:00

Ügyfélszolgálati e-mail cím: info@twinsetbudapest.com

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 70 365 6498

Tájékoztatjuk a Vásárlókat, hogy munkaszüneti napokon (január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25.-26.) az ügyfélszolgálat nem elérhető.

11.  ELEKTRONIKUS ÚTON, TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5.§-ban foglalt kötelezettségének eleget téve, a Szolgáltatás igénybe vevői részére a fentieken túlmenően az alábbi tájékoztatást nyújtja:

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, a megrendelési folyamat alatt végig. A Vásárló a megrendelés elküldéséig ezt a megrendelési folyamatban történő visszalépés vagy ehhez hasonló gombra kattintással teheti meg, továbbá a Szolgáltató biztosítja a lehetőséget, hogy a Vásárló a megrendelés elküldése előtt összesítve is láthassa és ellenőrizhesse a megadott adatokat.

Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás (Szolgáltató) a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval (Vásárló) közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A Szolgáltató a fenti jogszabályi kötelezettségének a Weboldalon történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a “Megrendelés Elküldése” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti többek között, tudomásul vette, hogy a “Megrendelés Elküldése” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezett termék megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.

A Weboldal használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a Weboldalon leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és a szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar.

A Szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

A Szolgáltató nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

A kiszállított virág a Szolgáltató tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételárfizetés teljes egészében meg nem történik.

12.  TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ, WEBSHOP

A Weboldalt a Szolgáltató kezeli, azonban a működését biztosító szerverek külső szolgáltató birtokában, illetve tulajdonában vannak.

A Weboldal működését biztosító tárhely szolgáltatója:

 • Név: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-914549
 • E-mail cím: info@rackforest.com
 • Telefonszám +36-70-362-4785
 • Képviseli: Atiyeh Nabil ügyvezető
 • Szerverközpont: Budapest, Magyarország

13.  ADATVÉDELEM

A Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló adatainak biztonságát, illetve a Vásárló adatvédelemmel kapcsolatos jogait biztosítsa.

A Szolgáltató Szolgáltatással, illetve megrendelés teljesítésével kapcsolatos adatvédelmi irányelveit a Weboldalon közzétett és bárki számára szabadon elérhető adatkezelési tájékoztató tartalmazza. 

14.  VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a Weboldalon való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben a Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. A Vásárló teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Minden grafika, elrendezés vagy szöveges ill. adat tartalom joga a Szolgáltató tulajdona. A Weboldaloldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.twinsetbudapest.com domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Amennyiben a jelen Szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelen lenne, vagy azzá válna, az a Szerződés egészére nem hat ki. Az érvénytelen rész helyébe a tartalmilag a szerződéses céloknak leginkább megfelelő, hozzá legközelebb eső jogszabályi rendelkezés lép.

A jelen Szerződés hatályon kívül helyez minden korábbi a Szolgáltatásra vonatkozó, a felek közötti minden, a jelen Szerződéssel ellentétes megállapodást, nyilatkozatot, feltételt stb.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.

Tájékoztatjuk a Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

A Szolgáltató jogosult jelen Szerződést bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

1. számú melléklet

BKT Estate Korlátolt Felelősségű Társaság

1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.

e-mail: info@twinsetbudapest.com

ELÁLLÁSI  NYILATKOZAT

(minta)

Alulírott…………………………………………………………………………………….. (név)

………..…………………………………………………………………..…………….… (cím)

……………………………………………………………………………………(telefonszám)

……………………………………………………………………………… (bankszámlaszám)

kiejelentem, hogy összhangban a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet szerint részemre biztosított elállási jogomat gyakorolni kívánom a BKT-Estate Kft-től vásárolt alábbi termék adásvételére / szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan:

Termék megnevezése: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cikkszáma: ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

Számla sorszáma: ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

Számla kiállítás dátuma: …………………………………………………………………………………………………..

Számla összege: …………………………………………………………………………………………………..

Dátum:

…………………………………………………..

aláírás

0